Om kollegiet

Her kan du læse om kollegiets formål og praktisk information om værelserne og husleje, samt information om kollegiets efor og bestyrelse.

Kollegiets formål

Kollegiets formål er at være et hjem for unge under uddannelse, som gennem et fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag, kan nå frem til den samhørighedsfølelse der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind som var frihedskampens målsætning. Samtidig skal kollegiet bidrage til at erindringen om Danmarks frihedskamp bevares i kommende generationer.

Boligforhold

Kollegiets bygning set fra haven.

Kollegiet har 73 værelser hvoraf 10 er reserveret til alumner der er af Københavns Universitet er optaget på Hassagers Kollegium. Værelset er til beboelse alene for den optagne alumne. Kollegiet har ikke lejligheder o.l. som bolig for par. Værelse på kollegiet tildeles for en periode der fastsættes ved optagelsen i overensstemmelse med den normerede tid for den uddannelse der danner grundlag for optagelsen. Kollegiets Husorden har regler for alumner der skifter uddannelse eller som ønsker at forlænge ud over den oprindeligt fastsatte periode. Alle alumner underskriver ved indflytningen en erklæring om at de har modtaget, læst og vil overholde husordenen.

De fleste værelser er på ca. 18 m2 inkl. forgang med håndvask og adgang til toilet der normalt deles med naboværelset. Værelserne har fast seng og skab. De fleste af disse værelser har et mindre pulterkammer i kælderen. Indflytning - bortset fra Hassagers Kollegium - sker normalt til et mindre værelse på en fælles indflyttergang hvorfra der flyttes til et større værelse inden for nogle måneder. Hver gang har routere med trådløs internetadgang.

Du kan læse mere om livet på kollegiet her.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende kollegiets indretning m.m. så kontakt kollegiebetjenten:
René Brøchner Nielsen
Telefon: 23 46 71 62 indenfor arbejdstid (8:00 - 16:00)
Email: [email protected].

Spørgsmål omkring ansøgning bedes henvendes til eforen, se ansøgningssiden.

Huslejen

Den samlede pris for værelset er 2275 kr. pr. måned fra den 1. januar 2018, hvoraf 2065 kr. er den egentlige husleje inkl. varme, el og gas, mens resten er til rengøring af fællesarealer, kontingent til Alumnerådet og internetabonnement. Huslejen reguleres regelmæssigt under hensyn til udgiftsudviklingen. Depositum er 2 måneders samlet husleje (oprundet til 100) + 1000 kr. for at få udleveret nøgler.

Efor

Kollegiets nuværende efor er John Edelsgaard Andersen, tidligere Institutleder på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. John E. har været Kollegiets efor siden 2004, men har nu ønsket at fratræde sin stilling, som derfor har været opslået.

Bestyrelsen har imidlertid fundet det rigtigst at afvente en endelig godkendelse af de fundatsændringer som tidligere er besluttet. Når denne godkendelse foreligger, vil stillingen blive genopslået, annonceret og et tiltrædelsestidspunkt for en ny efor aftalt. Indtil da hedder eforen stadig John E. Andersen.

Bestyrelsen

Kollegiets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf halvdelen er alumner. Bestyrelsens formand kan dog ikke være en alumne. Den nuværende bestyrelses medlemmer er:

Fundats

Kollegiets officielle regelsæt findes i fundatsen, som du kan læse her. Fundatsen blev sidst officielt opdateret i 1998. Der arbejdes p.t. på en ny fundats som, blandt andet, vil tage højde for den fremtidige mangel på fortrinsberettigede børnebørn.