4. Maj Kollegiets logo med frihedsfarverne blå, rød og hvid.

Om kollegiet

Her kan du læse om kollegiets formål og praktisk information om værelserne og husleje, samt information om kollegiets efor og bestyrelse.

Kollegiets formål

Kollegiets formål er at være et hjem for unge under uddannelse, som gennem et fælles kollegieliv med kammerater fra forskellige samfundslag, kan nå frem til den samhørighedsfølelse der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og frisind som var frihedskampens målsætning. Samtidig skal kollegiet bidrage til at erindringen om Danmarks frihedskamp bevares i kommende generationer.

Boligforhold

Kollegiets bygning set fra haven.

Kollegiet har 73 værelser hvoraf 10 er reserveret til alumner der er af Københavns Universitet er optaget på Hassagers Kollegium. Værelset er til beboelse alene for den optagne alumne. Kollegiet har ikke lejligheder o.l. som bolig for par. Værelse på kollegiet tildeles for en periode der fastsættes ved optagelsen i overensstemmelse med den normerede tid for den uddannelse der danner grundlag for optagelsen. Kollegiets Husorden har regler for alumner der skifter uddannelse eller som ønsker at forlænge ud over den oprindeligt fastsatte periode. Alle alumner underskriver ved indflytningen en erklæring om at de har modtaget, læst og vil overholde husordenen.

De fleste værelser er på ca. 18 m2 inkl. forgang med håndvask og adgang til toilet der normalt deles med naboværelset. Værelserne har fast seng og skab. De fleste af disse værelser har et mindre pulterkammer i kælderen. Indflytning - bortset fra Hassagers Kollegium - sker normalt til et mindre værelse på en fælles indflyttergang hvorfra der flyttes til et større værelse inden for nogle måneder. Hver gang har routere med trådløs internetadgang.

Du kan læse mere om livet på kollegiet her.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende kollegiets indretning m.m. så kontakt kollegieinspektøren:
René Brøchner Nielsen
Telefon: 23 46 71 62 indenfor arbejdstid (8:00 - 16:00)
Email: kollegieinspektor@gmail.com.

Spørgsmål omkring ansøgning bedes henvendes til eforen, se ansøgningssiden.

Husleje

Den samlede husleje fra 1. januar 2023 udgør 2485 kr. om måneden, hvoraf 110 kr. går til alumnerådskassen og 100 kr. dækker internetabonnement. Huslejen er inklusiv forbrugsafgifter som el, vand, varme og gas. Alumnerådskassen betaler bl.a. for rengøring af fællesarealer. Huslejen reguleres regelmæssigt under hensyn til udgiftsudviklingen. Depositum er 2 måneders husleje + 1000 kr. i nøgledepositum.

Efor

Kollegiets efor siden 2023 er Jesper Langergaard, som desuden også er Direktør i Danske Universiteter. Jesper er ansat af Kollegiets bestyrelse og repræsenterer 4. Maj- og Hassagerkollegiets interesser udadtil.

Eforen bor sammen med Inspektøren i huset umiddelbart ved siden af Kollegiet, Frederiksberg Bredegade 13A 2000 Frb. C (kærligt kendt som "Det gule hus"), og kan kontaktes på email eforjesper@gmail.com eller telefon 93507291.

Bestyrelsen

Kollegiets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf halvdelen er alumner. Bestyrelsens formand kan dog ikke være en alumne. Den nuværende bestyrelses medlemmer er:

 • 4 medlemmer skal være alumner bosat på kollegiet, hvoraf 1 skal være fra Hassager:

  • Ingrid Freja Sloth Tønnessen (4. Maj)

  • Clara Lundmark Appel (Hassager)

  • Ida Wulff (4. Maj)

  • Carl Tyndeskov Voetmann (4. Maj)

 • Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse:

  • Malte Mathies Løcke (Udpeget for perioden 1. januar 2022 – 31-december 2025)

 • Et medlem vælges af Københavns Universitets Rektor, fra universitetets fastansatte videnskabelige medarbejdere:

  • Professor Ulrik Langen, Saxo Instituttet, Københavns Universitet

 • To medlemmer udpeges af de to medlemmer der er valgt af henholdsvis Rektor for Københavns Universitet og Frederiksberg Kommunalbestyrelse, dog således at disse to udpegede medlemmer enten er tidligere alumner på Kollegiet og/eller historikere med indsigt i besættelsestidens historie:

  • Marie Aggerstrøm Hansen, Konsulent i KL og tidligere alumne (formand)

  • Silvia Goldbaum Tarabini, Forsker, Ph.D., Rigsarkivet

Fundats

Kollegiets officielle regelsæt findes i fundatsen, som du kan læse her. Fundatsen blev sidst opdateret i 2021.

Historien bag 4. Maj

Tidligere efor John E. Andersen fortæller om historien bag 4. Maj Kollegiet i dette interview fra Frederiksberg Lokal TV:

Copyright © 2024 4. Maj-/Hassagerkollegiet
Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg