4. Maj Kollegiets logo med frihedsfarverne blå, rød og hvid.

Hassagers Kollegium

Hassagers Kollegium deler bygning med 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Nedenfor findes en beskrivelse af ansøgningsproceduren.

Ansøgning til Hassagers Kollegium (10 værelser)

Kollegiepladser kan søges af ugifte studerende ved Københavns Universitet - normalt dansk statsborger - med gode studiemæssige kvalifikationer og resultater. Eksaminer svarende til 2 års normeret studietid eller anden ligestillet eksamen skal være bestået. Ved udnævnelsen af nye alumner tilstræbes en ligelig kønsfordeling og repræsentation fra flere faggrupper. Såfremt disse hensyn er tilgodeset, vil fundatsprivilegerede ansøgere være fortrinsberettigede.

Fundatsprivilegerede

Hassagers gang set fra haven.

Følgende grupper er fundatsprivilegerede og det skal anføres på ansøgningsskemaet med behørig dokumentation.

 1. Studerende fra følgende sogne:

  • Vejerslev, Aidt og Thorsøe i Århus stift.

  • Sevel i Ginding herred, Ribe stift.

  • Nørre Felding og Tvis, Ribe stift.

  • Låstrup og Skals i Viborg stift.

  • Særslev i Fyns stift.

 2. Studerende der nedstammer fra:

  • Sognepræst i Vejerslev, Aidt og Thorsø, H.H. Hassager (død 24. juli 1834).

  • Sognepræst til Sevel, Rasmus Hørning (død 1 oktober 1831).

 3. Studerende fra de 4 stifter der er nævnt under A:

  • Det vil sige: Århus, Ribe, Viborg og Fyn.

Ledige kollegiepladser søges efter opslag i Universitetsavisen Københavns Universitet. Ansøgningsskemaer fås hos Stipendiekontoret, Københavns Universitet hvortil ansøgningerne sendes. Der henvises i øvrigt til Københavns Universitets boligportal.

Kollegiet modtager ansøgningerne fra Københavns Universitet. Efter samråd med en alumne på Hassagers Kollegium kontakter eforen den udvalgte ansøger og foretager derefter den endelige indstilling til Stipendieudvalget ved Københavns Universitet. Udnævnelsen af alumner foretages af Københavns Universitet og er tidsbegrænset i henhold til optagelsesbrevet.

Du kan læse mere om Hassagers Kollegium på Wikipedia.

Efor

Kollegiets efor siden 2023 er Jesper Langergaard, som desuden også er Direktør i Danske Universiteter. Jesper er ansat af Kollegiets bestyrelse og repræsenterer 4. Maj- og Hassagerkollegiets interesser udadtil.

Eforen bor sammen med Inspektøren i huset umiddelbart ved siden af Kollegiet, Frederiksberg Bredegade 13A 2000 Frb. C (kærligt kendt som "Det gule hus"), og kan kontaktes på email eforjesper@gmail.com eller telefon 93507291.

Historien bag det gule hus og Hassagers kollegium

Tidligere efor John E. Andersen fortæller om historien bag det gule hus og om Carl og Dorthea Hassager i dette interview fra Frederiksberg Lokal TV:

Copyright © 2023 4. Maj-/Hassagerkollegiet
Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg