4. Maj Kollegiets logo med frihedsfarverne blå, rød og hvid.

Online Ansøgning

På denne side kan du ansøge om plads på 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg. Læs venligst ansøgningssiden inden du udfylder ansøgningsformularen.

Bemærk venligst at du både skal udfylde tekstfelterne nedenfor og uploade mere detaljerede oplysninger hvor der bliver bedt om det.

Felter markeret med * er påkrævet.

Emailen bruges til at kontakte dig omkring resultatet af din ansøgning. Du vil også modtage en bekræftelse for din ansøgning på denne email (husk også at tjekke din spam-mappe). Derfor er det vigtigt at du ikke taster den forkert ind.

På hvilken uddannelse (fag og institution) er du optaget eller forventer du at blive optaget?

Hvornår er uddannelsen påbegyndt eller hvornår forventes den påbegyndt? (Bevis for optagelse på uddannelsen kan vedlægges i bilag eller fremsendes senere, hvis du ikke er optaget endnu)

Hvad er den normerede uddannelsestid i henhold til uddannelsesinstitutionens bestemmelser? (angivet i år, kommatal kan benyttes)

Hvilke eksaminer har du tidligere bestået efter den eksamen som gav dig adgang til dit nuværende studier? og med hvilke resultater? Angiv både karaktergennemsnit for adgangsgivende uddannelser og deleksaminer for videregående uddannelser. Bekræftende kopier af eksamensbevis eller eksamensudskrift kan vedlægges i bilag.

Modtager du eller forventer du at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU)?

Har du tidligere boet på kollegie, efterskole, højskole eller lignende? Hvis ja, i hvilket tidsrum og (hvis kollegie) af hvilken årsag flyttede du fra dit tidligere kollegie?

Hvornår ønsker du tidligst optagelse på kollegiet?

Anfør dine forældres/værgers navn, adresse og stilling, samt antallet af hjemmeboende børn.

Alle ansøgere bedes sammen med ansøgningsskemaet aflevere en motiveret ansøgning på maksimum én A4 side. Se ansøgningssiden for en forklaring af hvad den bør indeholde.

Her kan du vedhæfte generelle bilag. Det kunne for eksempel være eksamensbeviser. Bemærk at alle dine bilag tilsammen højst må være 20 filer og højst 20 MB i alt.

For at uploade mere end én fil skal du blot markere flere filer i filsøgningsvinduet ved at trække med musen, bruge Shift-klik eller Ctrl-klik. Hvis du uploader mange bilag er det en god idé også at uploade en bilagsoversigt som kort beskriver alle de filer du har uploadet. Giv venligst filerne beskrivende navne inden du uploader dem.

Udfyldes af børnebørn af frihedskæmpere

Er du barnebarn af en frihedskæmper som deltog aktivt i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig beder vi dig udfylde disse sidste felter udover de ovenstående felter.

Er du ikke barnebarn, men har en anden familierelation til Frihedskæmpere, eller har du på anden måde en særlig relation til modstandskampen under 2. verdenskrig, beder vi dig nævne det i den motiverede ansøgning og altså ikke i disse felter. De følgende felter udfyldes alene af børnebørn til modstandskæmpere.

En kort beskrivelse på maksimum 100 ord af din bedstreforælders deltagelse i Danmarks frihedskamp under 2. verdenskrig og hvilke følger den evt. har haft for deres senere liv, herunder evt. helbredsskader. Beskrivelsen kan gøres mere omfattende i bilag, ligesom der som bilag forventes dokumentation for beskrivelsen i det omfang det er muligt. Brug ikke dette felt til blot at henvise til bilag.

Det er vigtigt at du vedlægger dokumentation som, for eksempel, dåbsattester, kilder på deltagelse i frihedskamp og/eller beretninger fra din forfader.

For at uploade mere end én fil skal du blot markere flere filer i filsøgningsvinduet ved at trække med musen, bruge Shift-klik eller Ctrl-klik. Hvis du uploader mange bilag er det en god idé også at uploade en bilagsoversigt som kort beskriver alle de filer du har uploadet. Giv venligst filerne beskrivende navne inden du uploader dem.


Vi bruger naturligvis kun dine oplysninger til at behandle din ansøgning. Oplysninger bliver kun delt med et bedømmelsesudvalg som bestemmer hvem der får tilbudt plads. Alt uploadet data forbliver inden for EU.

Copyright © 2023 4. Maj-/Hassagerkollegiet
Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg