4. Maj Kollegiets logo med frihedsfarverne blå, rød og hvid.

Ansøgning til 4. Maj Kollegiet

Det anbefales alle potentielle ansøgere at læse indholdet af denne side, da den indeholder vigtige oplysninger om ansøgningsproceduren.

Formål og optagelseskriterier

Danmarks i alt 9 4. Maj Kollegier blev opført i årene efter 2. verdenskrig for midler som blev indsamlet blandt det danske folk for at hædre de Frihedsskæmpere som havde sikret Danmarks status som en allieret nation trods tysk besættelse og samarbejdsregering.

Det var ment som en hædersgave med mulighed for gode boligforhold for de unge Frihedskæmpere og deres børn og børnebørn. Formålet, som aldrig kan ændres fremgår af vores Fundats §2:

"4. Maj Kollegiets formål er at være et hjem for unge under uddannelse, som gennem et fælles kollegieliv med andre unge fra forskellige samfundslag kan nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for udvikling af demokrati og frisind, som var frihedskampens målsætning. Samtidig skal Kollegiet bidrage til, at erindringen om Danmarks frihedskamp bevares i kommende generationer."

De gældende optagelseskriterier findes i Fundatsen §4. Her er der lagt vægt på at ansøgerne har vist særlig interesse for at videreføre 4. Maj Kollegiet som et mindested for frihedskampen under besættelsen 1940–1945. Som noget nyt fra optagelsen i 2022 og fremefter, kan denne interesse skyldes slægtsskab med frihedskæmpere, eller den kan være opstået og dokumenteret på anden vis.

Det er selvfølgeligt derfor vigtig at alle ansøgere kommer ind på hvilke forudsætninger de har for at bidrage til Kollegiets formål, og hvorledes de har tænkt sig at bevare erindringen om Danmarks frihedskamp her og nu. Derfor opfordrer vi alle børnebørn som ansøger til stadig at oplyse og på bedste vis dokumentere slægtskabet med frihedskæmpere, fx gennem billeder, beretninger eller gennem oplysninger fra Nationalmuseets Modstandsdatabase. Denne del af ansøgningen, som alene er tilgængelig for børnebørn af frihedskæmpere, vil blive bedømt af et eksternt fagkyndigt udvalg.

4. Maj Kollegiet er i mange henseender et lille kollegie med kun 63 alumner (73 hvis man medregner Hassagers Kollegium), men med mange traditioner, hvor nogle er klassiske kollegietraditioner, såsom sommer- og julefester. Derudover har vi også nogle unikke traditioner, der kun findes på 4. Maj kollegierne rundt om i landet. Vi lægger generelt vægt på at man er socialt sindet, især med henblik på at ville deltage i hverdagen på kollegiet

Derudover er det også vigtigt at ansøgeren faktisk udviser interesse for specifikt at bo på et 4. Maj kollegie og ikke bare søger på grund af huslejen eller beliggenheden.

I den motiverede ansøgning på max 1 side som bliver bedømt af alumnerne, beder vi alle ansøgere om at skrive hvordan I har tænkt jer at indgå i det sociale fællesskab som der er her på Kollegiet, og som viser sig i køkkenfællesskaber, madklubber og i Kollegiets fester. Desuden opfordrer vi til at ansøgere gør rede for de forudsætninger og erfaringer som I mener er vigtige for at kunne leve op til Fundatsens målsætning om at gøre 4.Maj Kollegiet til et levende mindesmærke hvor frisind og demokrati prioriteres og hvor erindringen om Danmarks frihedskamp bevares.

Helt kort vil det sige at Optagelsesudvalget kigger efter at man i ansøgningen:

  • Giver udtryk for at ville deltage.

  • Giver udtryk for at ville videreføre vores traditioner, både almene og unikke.

  • Giver udtryk for at ville bidrage til kollegiet.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes senest d. 4. maj for indflytning fra juli samme år.

For sent indsendte ansøgninger og ansøgninger med mangler, herunder manglende bilag og manglende besvarelse af spørgsmål, kan ikke forventes behandlet. Ansøgningen kan indsendes inden optagelse på uddannelsen.

Ansøgningen gælder kun for det år, der søges til. Du skal søge igen hvis du have en chance for at komme ind et senere år.

Ansøgningernes videre behandling

Du vil modtage en kvittering på email for din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, så tjek din spam-mappe, prøv at ansøge igen eller kontakt eforen.

Efterhånden som der bliver ledige værelser kontaktes ansøgerne af eforen i den prioriterede rækkefølge. Erfaringen viser at såvel antal som tidspunkter for ledige værelser er meget uforudsigelige.

Online Ansøgning

Klik på nedenstående knap for at blive ført videre til den online ansøgningsformular.

Kontakt

Såfremt der er nogle spørgsmål til ovenstående kan efor Jesper Langergaard kontaktes på email: eforjesper@gmail.com.

Copyright © 2023 4. Maj-/Hassagerkollegiet
Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg