4. Maj Kollegiets logo med frihedsfarverne blå, rød og hvid.

Ansøgning til 4. Maj Kollegiet

Det anbefales alle potentielle ansøgere at læse indholdet af denne side, da den udspecificerer reglerne for fortrinberrettigelse, ansøgningsprocedure og vigtige datoer.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal sendes senest d. 4. maj for indflytning fra juli samme år.

For sent indsendte ansøgninger og ansøgninger med mangler, herunder manglende bilag og manglende besvarelse af spørgsmål, kan ikke forventes behandlet. Ansøgningen kan indsendes inden optagelse på uddannelsen.

Ansøgningen gælder kun for det år, der søges til. Du skal søge igen hvis du have en chance for at komme ind et senere år.

Ansøgningernes videre behandling

Du vil modtage en kvittering på email for din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, så tjek din spam-mappe, prøv at ansøge igen eller kontakt eforen.

Kollegiets Optagelsesudvalg afholder normalt møde i juni hvor ansøgningerne prioriteres. Efter mødet sendes hurtigt meddelelse med en indikation af chancerne for optagelse der så afhænger af hvor mange værelser der bliver ledige i det pågældende år.

Efterhånden som der bliver ledige værelser kontaktes ansøgerne af eforen i den prioriterede rækkefølge. Erfaringen viser at såvel antal som tidspunkter for ledige værelser er meget uforudsigelige.

Online Ansøgning

Klik på nedenstående knap for at blive ført videre til den online ansøgningsformular.

Kontakt

Såfremt der er nogle spørgsmål til ovenstående kan Efor John E. Andersen kontaktes på email: [email protected].

Copyright © 2022 4. Maj Kollegiet Frederiksberg
Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg