Ansøgning til 4. Maj Kollegiet

Efter at Frederiksberg Kommune, som er Kollegiets tilsynsmyndighed, på kommunalbestyrelsesmødet d. 19. april 2021 har godkendt en ny fundats (nye vedtægter) for kollegiet, vil der være væsentlige ændringer i optagelsesproceduren ved den kommende ansøgningsrunde i maj 2022.

Kollegiets stiftere ønskede i 1951 at der skulle være fortrinsberettigelse for frihedskæmpere selv, som var under uddannelse, og senere for deres børn og børnebørn. Men det blev også fremhævet at der "… ingensinde gives fortrinsberettigelse på grundlag af andet slægtsskab til deltagere i modstandskampen." Stifterne ønskede altså ikke at fortrinsberettigelsen, skulle gælde fx for oldebørn af frihedskæmpere.

Kollegiets bestyrelse har her i efteråret 2021 ønsket at sikre at det gode sociale samvær bevares og forbedres, samtidig med at Kollegiet videreføres som et levende mindesmærke for frihedskampen under besættelsen fra 1940 – 1945 – også når vi ikke længere får tilstrækkelig mange velmotiverede og veldokumenterede ansøgninger fra børnebørn. Det er baggrunden for de ændringer i optagelsesproceduren som nu er indført med den ny fundats på baggrund af mange års debat

Optagelse sker i fremtiden på baggrund af en motiveret ansøgning på max én side, som vurderes af et optagelsesudvalg bestående af alumner på Kollegiet. Yderligere oplysninger om evt. nært slægtsskab (børnebørn) med frihedskæmpere skal som hidtil dokumenteres og vil blive tillagt vægt. (I den forbindelse vil det nuværende optagelsesudvalg med historisk ekspertise stadig yde hjælp.) Begrebet om ”Fortrinsberettigelse” fra den tidligere fundats er dog ophævet. De ny bestemmelser findes vedhæftet i den gældende fundats §4, specielt 4.3.

Næste ansøgningsfrist er d. 4. maj 2022, og vi har ikke løbende behandling af ansøgninger. Det vil sige at ingen ansøgninger behandles før d. 4. maj 2022, og i modsætning til andre 4. maj-kollegier har vi ingen permanent venteliste, men Optagelsesudvalget prioriterer hvert år de indkomne ansøgninger. (Vi modtager hvert år 8 – 10 ansøgninger for hvert ledigt værelse).

Vi arbejder på at opdatere det elektroniske ansøgningssystem. Så snart det er færdigt og gennemtestet (vi forventer at det vil ske inden årets udgang), vil der igen blive åbnet for ansøgningsmodulet.

Der vil også være en vejledning til brug af modulet og en forklaring på hvordan hele optagelsesproceduren foregår og hvilke kriterier optagelsesudvalget lægger vægt på.