Ansøgning til 4. Maj Kollegiet

Det anbefales alle potentielle ansøgere at læse indholdet af denne side, da den udspecificerer reglerne for fortrinberrettigelse, ansøgningsprocedure og vigtige datoer.

Er du fortrinsberettiget?

Fjerde Maj Kollegiet er heldigvis meget søgt, men desværre betyder det også at konkurrencen om at blive optaget er meget hård. For hver ledigt værelse har vi ca. 10 ansøgere. Det betyder at kun fortrinsberettigede som har indsendt veldokumenterede ansøgninger kan regne med at få tilbudt et værelse.

Kun børn og børnebørn af frihedskæmpere i Danmarks Modstandskamp er fortrinsberettigede.
Ifølge fundatsen gives fortrinsberettigelse til ansøgere hvis forældre eller bedsteforældre har sat liv og helbred til i Danmarks Frihedskamp eller i hvert fald har taget aktiv del i modstandskampen, herunder gælder også deltagelse som krigssejler. Derimod giver deltagelse i anden frihedskamp ikke fortrinsberettigelse.

Læg venligst mærke til at alene forældres eller bedsteforældres indsats tæller. Oldebørn er ikke fortrinsberettigede, ligesom anden slægtsskab ikke tæller.

Fundatsen nævner også at fortrinsberettigelse gives til deltagere eller til efterkommere af deltagere i fredsbevarende og fredsskabende aktioner, men fortrinsberettigede efter denne bestemmelse skal prioriteres lavere end fortrinsberettigede i kraft af slægtsskab med deltagere i Modstandskampen. Det betyder reelt at sålænge børn og børnebørn af frihedskæmpere søger plads på kollegiet, optages ingen andre som fortrinsberettigede.

Ansøgningsfrist

15. Maj for indflytning fra september samme år.

For sent indsendte ansøgninger og ansøgninger med mangler, herunder manglende bilag og manglende besvarelse af spørgsmål, kan ikke forventes behandlet. Ansøgningen kan indsendes inden optagelse på uddannelsen.

Ansøgningen gælder kun for det år, der søges til. Du skal søge igen hvis du have en chance for at komme ind et senere år.

Ansøgningernes videre behandling

Du vil modtage en kvittering på email for din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, så tjek din spam-mappe, prøv at ansøge igen eller kontakt eforen.

Kollegiets Optagelsesudvalg afholder normalt møde i juni hvor ansøgningerne prioriteres. Efter mødet sendes hurtigt meddelelse med en indikation af chancerne for optagelse der så afhænger af hvor mange værelser der bliver ledige i det pågældende år.

Efterhånden som der bliver ledige værelser kontaktes ansøgerne af eforen i den prioriterede rækkefølge. Erfaringen viser at såvel antal som tidspunkter for ledige værelser er meget uforudsigelige.

Online Ansøgning

Klik på nedenstående knap for at blive ført videre til den online ansøgningsformular.

Kontakt

Såfremt der er nogle spørgsmål til ovenstående kan Efor John E. Andersen kontaktes på email: [email protected]