Ansøgning til 4. Maj Kollegiet

Det anbefales alle potentielle ansøgere at læse indholdet af denne side, da den udspecificerer reglerne for fortrinberrettigelse, ansøgningsprocedure og vigtige datoer.

Er du fortrinsberettiget?

Fjerde Maj Kollegiet er heldigvis meget søgt, men desværre betyder det også at konkurrencen om at blive optaget er meget hård. For hver ledigt værelse har vi ca. 10 ansøgere. Det betyder at kun fortrinsberettigede som har indsendt veldokumenterede ansøgninger kan regne med at få tilbudt et værelse.

NB: Kun børn og børnebørn af frihedskæmpere i Danmarks Modstandskamp er fortrinsberettigede.
Ifølge fundatsen gives fortrinsberettigelse til ansøgere hvis forældre eller bedsteforældre har sat liv og helbred til i Danmarks Frihedskamp eller i hvert fald har taget aktiv del i modstandskampen, herunder gælder også deltagelse som krigssejler. Derimod giver deltagelse i anden frihedskamp ikke fortrinsberettigelse.

Læg venligst mærke til at alene forældres eller bedsteforældres indsats tæller. Oldebørn er ikke fortrinsberettigede, ligesom anden slægtsskab ikke tæller.

Fundatsen nævner også at fortrinsberettigelse gives til deltagere eller til efterkommere af deltagere i fredsbevarende og fredsskabende aktioner, men fortrinsberettigede efter denne bestemmelse skal prioriteres lavere end fortrinsberettigede i kraft af slægtsskab med deltagere i Modstandskampen. Det betyder reelt at sålænge børn og børnebørn af frihedskæmpere søger plads på kollegiet, optages ingen andre som fortrinsberettigede.

Vejledning ved ansøgning til 4. Maj Kollegiet

Alle spørgsmål markeret med * i ansøgningsskemaet skal besvares. Er det ikke sket, vil kollegiets optagelsesudvalg som regel afvise at tage ansøgningen i betragtning.

Udfyld ansøgningsskemaet omhyggeligt og læseligt. De ønskede oplysninger skal fremgå af selve ansøgningsskemaet. Henvisninger til bilag bruges til at dokumentere eller uddybe oplysningerne i skemaet. Dokumentation bedes fremsendt i kopi, gerne bekræftet, da kollegiet ikke kan garantere for originalt materiale. Dokumentation i form af lyd- eller billedbånd o.l. skal ledsages af en udskrift eller et skriftlige resumé af indholdet.

I ansøgningen skal du skrive et kort resumé af dine forældres eller bedsteforældres virke i modstandsbevægelsen, og hvilken indflydelse, det evt. har haft på deres senere liv, samt evt. støtte fra Frihedsfonden eller Arbejdsskadestyrelsen, gerne med j.nr. Senere i ansøgningen eller på et særskilt bilag kan resuméet med fordel udvides til en fyldigere beskrivelse.

Vedlæg dokumentation for ovenstående, fx i form af deres egen beskrivelse, bevis for deltagelse og evt. internering m.v., erklæringer fra andre deltagere eller omtale i bøger, avisartikler o.l. Ved prioriteringen af ansøgningerne tillægges dokumentationen en betydelig vægt. Optagelsesudvalget prioriterer ansøgningerne på grundlag af det samlede indtryk af forældres eller bedsteforældres indsats i modstandskampen som fremgår af beskrivelse med dokumentation. Vær derfor ekstra grundig med dokumentationen.

Vedlæg endvidere dokumentation for slægtskab (f.eks. kopier af dåbs- eller fødselsattester). Da der ved optagelsen kan lægges vægt på, at forskellige uddannelser er repræsenterede i et fælles kollegieliv, bedes der ved utraditionelle og/eller mindre kendte uddannelser, samt ved uddannelser med et betydeligt indhold af praktik, oplyst det nærmere indhold af uddannelsen eller den del deraf hvortil der søges om optagelse. Der optages normalt ikke ansøgere der modtager løn fra uddannelsesstedet.

Ved prioriteringen kan optagelsesudvalget tage hensyn til, at ansøgningen med bilag er udarbejdet omhyggeligt, så den giver et overskueligt billede af ansøgerens forhold.

Der er to muligheder for ansøgning nedenfor – online ansøgning, eller papiransøgning. Du behøver kun at søge gennem en af disse metoder.

Ansøgningsfrist

15. Maj for indflytning fra september samme år.

For sent indsendte ansøgninger og ansøgninger med mangler, herunder manglende bilag og manglende besvarelse af spørgsmål, kan ikke forventes behandlet. Ansøgningen kan indsendes inden optagelse på uddannelsen.

Ansøgningen gælder kun for det år, der søges til. Du skal søge igen hvis du have en chance for at komme ind et senere år.

Ansøgningernes videre behandling

Kollegiets Optagelsesudvalg afholder normalt møde i juni hvor ansøgningerne prioriteres. Efter mødet sendes hurtigt meddelelse med en indikation af chancerne for optagelse der så afhænger af hvor mange værelser der bliver ledige i det pågældende halvår.

Efterhånden som der bliver ledige værelser kontaktes ansøgerne af eforen i den prioriterede rækkefølge. Erfaringen viser at såvel antal som tidspunkter for ledige værelser er meget uforudsigelige.

Online Ansøgning

Klik på nedenstående knap for at blive ført videre til den online ansøgningsformular.

Fysisk ansøgning

Det er stadig muligt at ansøge gennem fysisk papir, hvis du ønsker det. Læs den nedenstående vejledning inden du udfylder skemaet.

Download ansøgningsskema til 4. Maj Kollegiet Frederiksberg ved at klikke på knappen nedenfor. Udfyld og send til kollegiets adresse, Frederiksberg Bredegade 13B, 2000 Frederiksberg.

Desuden gøres der opmærksom på at angsøgningsskemaet kan udfyldes på computer med en PDF Reader fx den gratis Adobe Reader.

Kontakt

Såfremt der er nogle spørgsmål til ovenstående kan Efor John E. Andersen kontaktes på email: [email protected]